Tôi Là Con Kỳ Nhông Axolotl

nhong-axolotl-khung-long-6-sung-tphcm


TÔI ĐÃ LÀ CON KỲ NHÔNG NƯỚC

Đêm hôm trước ngày về Việt Nam, tôi đọc truyện “Axolotl” của Julio Cortázar. Theo như trong câu truyện thì hình dạng của con vật này lạ quá, tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi hỏi con trai tôi:

“Con có biết con Axolotl là con gì không?”
Read more ...

Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng

Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng
Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng

Nhông AXOLOTL- Khủng Long Sáu 6 Sừng

Facebook FanPage

Popular Posts