Triệu Chứng Nổi Đỏ ở Đuôi Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng

 Triệu chứng bị đỏ đuôi và nổi các mạch máu ở Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng “

Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng

Triệu chứng bị đỏ đuôi và nổi các mạch máu ở Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng “

Read more ...

Lưu lượng nước của Khủng Long sáu6 sừng - AXOLOTL


Mang về phía trước quay bạch tạng vàng này là điển hình của một axolotl nhấn mạnh bởi nước chảy

Read more ...

Chăm Sóc Khủng Long Sáu(6) Sừng - AXOLOTL Sinh Sản

Chăm Sóc Khủng Long Sáu(6) Sừng AXOLOTL Sinh Sản


Chăm Sóc Khủng Long 6 Sừng - AXOLOTL Sinh Sản

Khủng Long Sáu(6) Sừng - AXOLOTL có thể động dục bất cứ nơi nào, tùy thuộc vào chất lượng thức ăn,nhiệt độ nước và điều kiện trong hồ nuôi Khủng Long Sáu(6) Sừng - AXOLOTL. Hồ nuôi cá nhân của tôi cho một bé Khủng Long Sáu(6) Sừng  hoàn toàn trưởng thành  dưới 6 tháng (12 cm hoặc 18 cm).

Read more ...

Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng

Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng
Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng

Nhông AXOLOTL- Khủng Long Sáu 6 Sừng

Facebook FanPage

Popular Posts