Triệu Chứng Nổi Đỏ ở Đuôi Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng

 Triệu chứng bị đỏ đuôi và nổi các mạch máu ở Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng “

Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng

Triệu chứng bị đỏ đuôi và nổi các mạch máu ở Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng “ Triệu chứng bị đỏ đuôi và nổi các mạch máu ở Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng “

Dự đoán nguyên nhân nổi đỏ đuôi Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng :

- va chạp vào một cái gì đó ở đuôi.
- do  nhiệt độ trong nước.
- Do môi trường thủy sinh.
- có thể bị bỏng bởi AMONIAC,kết quả của quá nhiều AMONIAC trong nước.

Cách chữa nổi đỏ đuôi Nhông AXOLOTL “ Khủng Long Sáu 6 Sừng:

  • -        Kiểm tra nồng độ tất cả các chất có trong nước.một số chất ngăn chặn quá trình hô hấp của Nhông AXOLOT khủng long sáu 6 sừng
  • -        Chuyển Chú Khủng Long Sáu 6 sừng vào một bể chứa khác.
  • -        Bỏ vào một chút muối ăn để cá được sát trùng ( hoặc là thuốc diệt nấm)
  • -        Kiểm tra nguồn nước nếu quá nóng nên bỏ vào một cục đá lạnh để làm lạnh môi trường nước của cá.


ð Chúng tôi chỉ cung cấp các cách mà chúng tôi đã từng sử dụng, không có bất cứ hình thức nghiên cứu nào cho thấy cách chữa bệnh này là tối ưu.Chúng tôi đã làm và thành công đáng kể.

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NhongAxolotl.biz
Tác Giả : Nguyễn Trọng AnChia Sẽ với Khủng Long Sáu 6 Sừng


Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng

Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng
Nhông AXOLOTL-Khủng Long Sáu 6 Sừng

Nhông AXOLOTL- Khủng Long Sáu 6 Sừng

Facebook FanPage

Popular Posts